Frisör Sahlgrenska sjukhuset

Frisör finns en trappa ner från huvudentrén.

031-41 45 10