Parkeringsmöjligheter

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns runt om på sjukhusområdena.

Från 1 april 2015 är det begränsade parkeringsmöjligheter på Östra sjukhuset. Det beror på flera byggnationsprojekt som pågår på sjukhustomten.

Fram till hösten 2017 är det begränsade parkeringsmöjligheter vid Mölndals sjukhus. Bristen på parkeringsplatser beror på att ett nytt parkeringshus byggs på Ågatan på ett tidigare parkeringsområde. Detta innebär att det under byggtiden blir färre parkeringsplatser runt sjukhuset.

Var parkeringsplatserna finns kan du se på kartorna över respektive sjukhusområde:


Parkeringsplatserna på sjukhustomterna förvaltas av Västfastigheter (länkar nedan öppnas i nytt fönster).

Västfastigheters info om parkering (allmänt)

Högsbo sjukhus

Mölndals sjukhus

Sahlgrenska sjukhuset

Östra Sjukhuset inklusive Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus