Taxi

Taxistationer finns på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. På Mölndals sjukhus finns Taxitelefon vid huvudentrén.