Specialisten svarar: Det här är déjà vu

2016-07-29

Du vet att situationen är helt ny. Ändå verkar det som du har varit här förr. Känns situationen igen? Fenomenet kallas för déjà vu (redan sett) och det har funnits massor av teorier om vad det egentligen är. Från förryckta fantasier till minnen av ett tidigare liv. Specialisten Helena Backlund Wasling svarar på frågan vad som verkligen händer när vi upplever en déjà vu.

Vad är en déjà vu?

En déjà vu är en plötslig upplevelse av att man har befunnit sig i en identisk situation någon gång tidigare. Det är inte någon tydlig förnimmelse utan en tämligen vag känsla av igenkännande. Känslan är märklig eftersom man intellektuellt ofta förstår att igenkännandet är falskt. Man vet att situationen är ny men känner sig ändå förvirrad. Fenomenet betyder just "redan sett" och har beskrivits under lång tid. Det finns texter som berättar om företeelsen redan på 1880-talet.

Vad beror det på?

Ett antal teorier har lagts fram för att försöka förklara vad en déjà vu är för något. Bland annat tänkte sig Sigmund Freud att upplevelsen innebär att man får kontakt med en tidigare förtryckt fantasi som kommer upp till ytan. Andra förklaringar har handlat om reinkarnation och skulle alltså innebära att man har upplevt situationen i ett tidigare liv.

Vårt minne fungerar så att det som vi nyligen varit med om måste lagras in i långtidsminnet för att ett varaktigt minne skall skapas. Detta sker i strukturer i tinningloben som kallas hippocampus. På något sätt aktiveras neuron i långtidsminnet samtidigt som vi har en upplevelse av en händelse och då kommer förnimmelsen av att vi "redan sett". Benämningen "redan sett" är dock lite olycklig eftersom även blinda personer upplever déjà vu. 

Är det farligt?

Generellt är inte déjà vu något farligt alls och mig veterligen kan det inte finnas några risker med att erfara déjà vu. Vissa har fler déjà vu än andra och en del tycker att det är en obehaglig upplevelse medan andra fascineras av den. För de flesta av oss avtar déjà vu-upplevelserna när vi växer upp. Vid vissa former av lokal epilepsi kan man uppleva en känsla av déjà vu som då förklaras av att den epileptiforma aktiviteten har sitt fokus nära vårt minnescentrum i tinningloben i hjärnan. 

Finns det bot?

Jag känner inte till att man på något sätt kan påverka att fenomenet uppstår (förutom om det beror på en epilepsi då man kan medicinera för att minska frekvensen av anfall). 

Helena Backlund Wasling, forskare i neurovetenskap, studierektor och fysioterapeut på Utbildningsenheten FoUU. Helena Backlund Wasling, forskare i neurovetenskap, studierektor och fysioterapeut på Utbildningsenheten FoUU.