Specialisten svarar: Så kan du drabbas av fästingbett

2016-06-15

Sommaren avnjuts bäst i skog och mark. Det är vi inte ensamma om att tycka. Även de impopulära fästingarna trivs i högt gräs och på grönskande buskar. Själva fästingen är egentligen inte farlig alls, men den utnyttjas däremot av otäcka virus och bakterier. Specialisten Lars Hagberg svarar på frågan om vad du riskerar att drabbas av om du har otur.

Hur tar jag bort en fästing bäst?

En fästing tar du bort genom att dra långsamt ("segdra") ut den med naglarna eller med en pincett. Det finns även speciella pincetter, så kallade fästingborttagare. Det spelar ingen roll om du vrider fästingen med eller motsols eller om du inte får med huvudet. Eftersom smittämnena sitter i bakkroppen, gör det ingen skillnad om huvudet blir kvar, även om det kan kännas bäst att få ut hela.

Vilka sjukdomar kan jag smittas av?

Fästingen kan sprida många infektionssjukdomar, men bakterien Borrelia är den vanligaste och viruset TBE kommer på andra plats. Det finns även mer sällsynta och mycket sällsynta sjukdomar där fästingen är smittbärare. Exempel på fästingburna parasiter är anaplasma som infekterar olika blodceller och kan ge upphov till så kallad ”Fästingfeber” och babesia som är vanlig hos kor och får, men fortfarande är sällsynt hos människan, Francisella tularensis (harpest), neoerlichia candidatus och rickettsios är andra bakterier som kan spridas genom fästingar.

Hur vet jag att det är borrelia?

När det gäller borrelia så är hudinfektionen vanligast, så kallad erythema migrans. Vi brukar säga att om en rodnad efter ett fästingbett blir större än en femkrona efter en vecka rekommenderas kontakt med en vårdcentral.

Ibland kan borrelia drabba nervsystemet och orsaka förlamningar, speciellt ansiktsförlamning, och/eller akuta svåra nervsmärtor som kan upplevas besvärliga, särskilt nattetid. Att en borreliainfektion kan ligga bakom långvarig trötthet, yrsel eller diffus ledvärk är däremot en myt.

Vad är botemedlet?

Borreliainfektioner kan behandlas med antibiotika. De flesta infektioner utreds på vårdcentral och vid behov remitteras patienten till sjukhus för vidare undersökning med ryggprov (likvor). Det finns inget vaccin mot Borrelia.

Och hur vet jag att det är TBE?

 TBE orsakar ibland hjärn- och hjärnhinneinfektion som yttrar sig med feber, svår huvudvärk, nackstelhet, kräkningar, illamående, förvirring och nedsatt vakenhet. TBE kan också ge förlamningar. Drabbade patienter kräver oftast sjukhusvård, men tyvärr finns ingen effektiv behandling. Det är dock viktigt att utesluta annan behandlingskrävande livshotande åkomma exempelvis akut varig hjärnhinneinflammation. Vaccin finns mot TBE.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset