Specialisten svarar på frågor om hjärt- och lungräddning

2017-06-12

Under sommaren är vi ute och rör på oss och olycksriskerna ökar. Varje år drabbas tio tusentals människor av hjärtstopp utanför våra sjukhus. Många av dem kan räddas till livet med snabba insatser. Specialisten Solveig Aune svarar på frågor om vad du ska göra om du ser någon ramla ihop på gatan, när ska du starta hjärt- och lungräddning och HUR ska du egentligen göra?

 

Vad gör jag om jag ser någon falla ihop på gatan?

Du kontrollerar om personen är medvetslös och inte andas, eller andas onormalt.

Finns det lägen när jag inte ska starta Hjärt- och lungräddning?

Om du upplever att det finns en fara för din egen säkerhet bör du avvakta. Annars startar du HLR omedelbart. Om personen trots allt inte har drabbats av hjärtstopp kommer hen att reagera och då avbryter du HLR. Det sämsta du kan göra är att inte ge HLR till någon som behöver det.  

Hur gör jag?

Kontrollera medvetande och andning. Är personen medvetslös och inte andas eller andas onormalt, larma 112 och starta HLR. Placera personen på rygg och på hårt underlag för att få bästa effekt av bröstkompressionerna. Ställ dig på knä vid sidan om personen och placera din ena hands handlov mitt på bröstet på den som har drabbats och din andra hands handlov ovanpå. Tryck ner bröstkorgen hårt och snabbt, släpp aldrig bröstkorgen med händerna.

Starta med 30 bröstkompressioner följt av två inblåsningar. Fortsätt så tills hjälp kommer. Finns en hjärtstartare i närheten, koppla upp den och följ anvisningarna.

Det kan vara jobbigt att utföra hjärt-lungräddning och är du ensam håll ut så länge du kan annars byt av med någon annan. Att ge HLR och en elstöt till en person som behöver det är den bästa chansen att återfå cirkulation och ge personen en chans att överleva.

Det bästa är att gå en HLR-kurs, då är du bra förberedd.

Vad ska jag särskilt tänka på?

Bröstkompressionerna gör du mitt på bröstet, med ett djup på 5-6 cm och med en hastighet på 100-120 kompressioner per minut.

Ska jag ge andningshjälp?

Gör mun-till-mun inblåsningar genom att knipa om näsan och blås in luft mot personens mun. Blås in luft tills du ser att bröstkorgen höjs. Får du inte in någon luft, skapa fri luftväg genom att hålla upp hakan och för personens huvud bakåt och gör en ny inblåsning. 30 kompressioner därefter två inblåsningar, 30:2. Om du absolut inte vill göra mun-till-mun andning gör enbart bröstkompressioner istället för att inte göra något alls.

Vad händer när jag ringer 112?

När du ringer 112 pratar larmoperatören med dig samtidigt som de larmar ut ambulans. Operatören kommer att vilja att du sätter telefonen på högtalare för att kunna ha kontakt med dig ända tills ambulansen kommer fram. Då får du även hjälp med anvisningar om hur du ska göra bröstkompressioner.

I väntan på ambulansen kan flera aktörer bli utlarmade. Ibland kan 112 även larma ut räddningstjänst.

I Västra Götalandsregionen pågår ett projekt där även SMSLivräddare kan komma till platsen. SMSLivräddare är privatpersoner som på förhand har registrerat sig via en app och därför larmas ut via 112 om de är i närheten. Som SMSLivräddare kan man få uppmaningen att gå till platsen och göra HLR alternativt att hämta en hjärtstartare och bege sig till platsen.

Det larmas ut flera personer för att öka chansen att den drabbade personen ska få så snabb behandling som möjligt och därmed minska riskerna för skador. HLR bör startas omgående eller inom en minut och defibrillering (via en mekanisk hjärtstartare) inom 3-5 minuter. Ju snabbare defibrillering desto bättre.

Är det skillnad om det är barn, vuxen, kvinna eller man som drabbats?

Eftersom orsakerna till att barn får hjärtstopp är andningsrelaterat ges fem inblåsningar först och sedan 30 bröstkompressioner följt av två inblåsningar. Fortsätt med 30:2. Inblåsningar och kompressioner anpassas till barnets storlek och efter puberteten är det vuxen HLR som gäller. Ingen skillnad på man eller kvinna.

Hur kan jag bistå någon som ger HLR?

Om du ser att någon har startat HLR, gå fram och fråga om du kan hjälpa till. Annars lämna platsen.

Det som du kan tänkas bistå med är att larma 112, avlösa HLR och visa ambulans till platsen.

Gå en kurs i HLR så är du förberedd. Kan du HLR kan du bli SMSLivräddare.

Ladda ner appen SMSLivräddare alternativt gå in på www.vgregion.se/smslivraddare och läs mer vad det innebär.

 

Solveig Aune, sjuksköterska och instruktör på HLR-centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Solveig Aune, sjuksköterska och instruktör på HLR-centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset.