Specialisten svarar om beröring

2016-12-12

Tre centimeter per sekund. Det är den bästa hastigheten på en smekning. Vid beröring aktiveras speciella nervtrådar i huden, vilket är livsviktigt för att vi ska må bra. Specialisten Helena Backlund Wasling svarar på frågor om varför vi inte klarar oss utan beröring av andra människor.

Varför är det viktigt?

– Beröring är viktigt för alla. Vår forskning har visat att människor uppskattar beröring genom hela åldersspannet från det lilla barnet till den åldrade människan. Man uppskattar till och med beröring ännu mer när man är äldre - trots att man då har något sämre känsel. Allra viktigast är beröring för det nyfödda och lilla barnet. Beröring tidigt i livet bidrar till att forma vårt nervsystem och är ett verktyg för att bilda relationer med andra människor. Det nyfödda barnet behöver till exempel beröring av sin mamma, pappa eller annan vårdnadshavare för att bilda en trygg och varaktig relation som främjar överlevnad.

Vad händer i kroppen när vi blir berörda?

– Vid en beröring av huden aktiveras de känsliga receptorerna som huden är full av. Beröringen genererar nervsignaler som transporteras upp via ryggmärgen, genom hjärnstammen och upp till hjärnbarken där den medvetna förnimmelsen skapas. Vi har speciella nervtrådar i huden som är känsliga för affektiv (känslomässig) beröring. De kallas C-taktila fibrer och är specialiserade på att svara på beröring, som till exempel en öm smekning från människa till människa, eller när en nybliven förälder stryker sin nyfödda över ryggen. De C-taktila nervtrådarna aktiverar delar av vår hjärna som bearbetar information om vårt känsloliv, men även delar av hjärnan som är ansvariga för vår sociala funktion. Vid beröring frisätts även hormonet oxytocin som får oss att känna lugn och välbehag.

Spelar det någon roll vilken form av beröring det handlar om?

– Det beror väl på vilken effekt vi vill uppnå? En lättare beröring uppfattas oftast som ömsint och vänlig medan en fast beröring kan upplevas mer upplivande- eller till och med manipulativ beroende på hur den utförs. Generellt om man vill ge en känsla av välbehag och välmående så aktiveras C-taktila nervtrådarna effektivast vid en långsam, lätt strykning över huden. Man har till och med kunnat fastställa att den effektivaste smekningen utförs med ungefär tre centimeter per sekund.

–  Det visar sig också, om man studerar människors spontana beteende vid en smekning av en kär närstående, att det är precis den rörelsen man använder. De C-taktila nervtrådarna aktiveras också bäst vid hudens temperatur vilken är runt 30-32 grader. En smekning av varmare eller kallare temperatur kan självklart vara väldigt behaglig den också men då beror det kanske lite på vårt utgångsläge (kall vinterdag eller varm sommardag).

Vad händer med människor som inte blir berörda?

– Vi har ju inget bra sätt att studera barn som inte får beröring, men man kan studera vad som hände med barnhemsbarnen från Rumänien som inte fick någon omvårdnad. Blir någon utan närhet som liten utvecklas inte nervsystemet normalt och barnet får en försämrad tolerans mot stress och större känslighet för smärta. Dessutom tycks bristen på beröring skapa sociala svårigheter, som problem att bilda långvariga relationer med andra människor och en större benägenhet att utveckla diagnoser som ADHD och liknande. Vuxna som fått en tillfredsställande dos beröring och ömhet som barn och sedan lever ensamma löper inte samma risker eftersom nervsystemet är känsligast under de tidiga åren. Däremot har man kunnat konstatera att ett liv i ensamhet är lika starkt förknippat med dödlighet som att röka ett paket cigaretter om dagen.

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset