Specialisten svarar på frågor om svampförgiftning

2016-08-18

Skogen är full av svamp och middagen kan var fixad på nix. Men ett misstag i svampkorgen kan ge katastrofala följder. Var tredje person som förgiftats av svamp behöver dialys resten av livet, eller måste genomgå en njurtransplantation. Specialisten Johan Holmdahl svarar på frågor om svampförgiftning.

Vita flugsvampar Vita flugsvampar
Johan Holmdahl, överläkare vid allmän internmedicin, specialist på medicinska njursjukdomar

Vilka svampar i vår natur är farliga?

Så här års är vit och lömsk flugsvamp som ger leverskada och toppig giftspindelskivling som ger njurskada aktuella. På våren är stenmurklan aktuell som ger påverkan på nervsystemet samt de röda blodkropparna och levern. I sällsynta fall drabbas även njurarna.

Vad är symptom på svampförgiftning?

Mag- och tarmsymtom som kräkningar och lös avföring efter svampintag gör att man ska misstänka förgiftning. Då bör man skyndsamt uppsöka sjukvården för provtagning.

Tyvärr kan det ibland ta flera dagar efter svampintaget innan symtomen visar sig. De kan i vissa fall vara diskreta - eller mer uttalade med illamående, ökad törst, muskelvärk samt ökade eller minskande urinmängder. Man ska självklart även i detta läge snarast åka till närmaste akutmottagning.

Vad kan följderna bli?

En tredjedel av de som förgiftas av svamp (gäller njurskadade efter spindelskivlingsförgiftning) blir helt återställda, en tredjedel får vissa restsymtom och en tredjedel behöver dialys resten av livet eller om möjligt genomgå en njurtransplantation.

De som drabbas värst av vit- och lömsk flugsvampförgiftning kan behöva genomgå en akut levertransplantation.

 Mot bakgrund av ovanstående förstår säkert alla att förebyggande insatser är mycket angeläget. Sprid således budskapet till alla du träffar:

ÄT ALDRIG SVAMP SOM DU INTE TILL 100 PROCENT ÄR SÄKER PÅ!