Specialisten svarar på frågor om våldtäkt

2016-10-03

Har du utsatts för ett sexuellt övergrepp bör du kontakta polisen. Men om du känner att du inte orkar att göra en anmälan, uppsök sjukhuset ändå! Då blir du undersökt av en läkare som kan säkra bevis - ifall du vill polisanmäla i ett senare skede. Dessutom får du hjälp med den krisbearbetning som följer efter ett övergrepp. Specialisten Carina Iloson svarar på frågor om våldtäkt.

Vad ska den som utsatts för en våldtäkt göra?

 – Initialt är det bäst att göra en polisanmälan om det fysiska och psykiska tillståndet medger. Därefter genomförs en undersökning på sjukhus. Där utförs både en sjukvårdande och en rättsmedicinsk undersökning. För att säkra så mycket teknisk bevisning som möjligt, bör den som har utsatts för en våldtäkt helst inte duscha eller tvätta sig före undersökningen. Det går bra att uppsöka sjukhus utan att man gjort polisanmälan. Då utförs samma undersökning, om det har gått mindre än 72 timmar sedan våldtäkten. Därmed säkras bevis om man vill göra en anmälan i ett senare skede, något som inte är ovanligt.

Vart ska man ta vägen?

 – Flickor och kvinnor från 13 år och uppåt söker primärt till gynakuten. De under 13 år, söker i första hand barnklinik.
Vad gäller pojkar och män säger riktlinjerna att de som är under 18 år ska söka barnklinik och de som fyllt 18 år ska söka kirurgklinik. I Göteborg råder däremot traditionen att man ska vända sig till vuxensjukhuset när man har fyllt 16 år, så där kan ett problem om hänvisning till fel klinik lätt uppstå. För närvarande söker de "vuxna" till kirurgakuten, Sahlgrenska. 

Hur går undersökningen till?
 – Den som utsatts för våldtäkt undersöks av läkare, vilken gör en bedömning av både fysisk och psykisk status och den våldtäktsutsatta behandlas därefter. Allt ska noggrant dokumenteras för att kunna utgöra ett underlag för eventuellt rättsintyg i en fortsatt polisutredning.

Huden undersöks för att leta efter tecken som kan styrka det beskrivna händelseförloppet. Fibrer, blod och andra kroppsvätskor tas omhand för vidare undersökning på NFC (National Forensic Center). Prover för sexuellt överförbara sjukdomar, alkohol och droger tas. Graviditetstest och akut p-piller erbjuds också. Även hepatit B-vaccination erbjuds. Efter akutbesöket erbjuds medicinsk uppföljning. En kurator kontaktar patienten någon dag efter övergreppet för att erbjuda psykosocial uppföljning.

Var ska man söka hjälp efteråt?

 – Det är viktigt att den som våldtagits får hjälp med den krisbearbetning som följer efter ett övergrepp. En kurator tar inom någon eller några dagar kontakt med den som sökt sig till sjukhus.

Ett stort problem är de som utsatts, men inte söker vård. De kan på lång sikt riskera att drabbas av följdtillstånd, som missbruk, psykisk ohälsa eller somatiska sjukdomstillstånd. Det är väldigt varierande vilken hjälp de här personerna får, då de många gånger söker vård för andra symtom och vårdgivaren inte frågar om våld och sexuella övergrepp. Här behövs stora utbildningsinsatser för personalen för att kunna fånga problemet.