Specialisten svarar på frågor om glaukom

2017-03-07

Glaukom är en lömsk sjukdom som kan leda till blindhet om den inte upptäcks i tid. Omkring 200 000 svenskar är drabbade och alla vet inte ens om att de har sjukdomen. Idag uppmärksammas Världsglaukomdagen med syftet att få fler människor att undersöka sina ögon. Samtidigt svarar specialisten Madeleine Zetterberg på frågor om symptom och behandling - plus vad skillnaden är mellan grön och grå starr.

Vad är symptomen på glaukom/grön starr?

Grön starr är en lömsk sjukdom som först drabbar det perifera synfältet och som kan gå ganska långt innan patienten själv upptäcker den. De flesta med grön starr (men inte alla!) har högt tryck i ögonen, men majoriteten får ingen värk. Ibland upptäcks högt ögontryck vid besök hos optiker utan att patienten själv har haft några symtom. I de fall sjukdomen har hunnit sprida sig till det centrala synfältet söker patienten på grund av synnedsättning. I vissa specialfall av grön starr (trångvinkelglaukom/akut glaukom) kan man få mycket högt ögontryck och då söker patienten ofta akut hos ögonläkare på grund av svår värk, det händer dock en minoritet av patienterna.

Hur går undersökningen till?

Diagnosen grön starr ställs av ögonläkare på basen av synnervens utseende och genom undersökning av synfältet. Synnerven undersöks i ögonmikroskop och synfältet genom datorbaserat synfältstest. Mätning av ögontrycket görs alltid vid frågeställning om grön starr och i de flesta fall är det förhöjt, men det kan också vara helt normalt.

Hur behandlas sjukdomen?

Den enda behandling som finns mot grön starr är att sänka ögontrycket. Det görs i första hand med läkemedel i form av ögondroppar, och om detta inte är tillräckligt görs laserbehandling och i vissa fall kan kirurgi krävas för att sänka trycket. Det är vanligt med livslång behandling med ögondroppar vid grön starr.

Kan man bli helt frisk med behandling?

Nej, man kan inte botas från grön starr. Man kan bara få behandling för att sänka trycket vilket kan förhindra en försämring. Den syn man redan har förlorat kan däremot inte återställas.

Kan man göra något själv för att minska risken för att drabbas?

Grön starr är en ärftlig sjukdom. Om det finns grön starr hos nära släktingar bör man därför regelbundet, efter 40 år fyllda, kontrollera trycket hos optiker och helst också besöka ögonläkare med ett par års mellanrum för att undersöka synnerv och synfält.

När ska jag söka vård, och vart?

Om högt ögontryck upptäcks vid optikerbesök remitteras patienten till ögonläkare. Vid successiv synnedsättning (vilket är det vanligaste symtomet) kan man vända sig till optiker, husläkare eller skriva egenremiss. Vid svår värk eller mer plötslig synnedsättning bör man söka till ögonakuten.

Vad skiljer grön från grå starr?

Det är helt olika sjukdomar med olika bakgrund, behandling och prognos. Grå starr är en grumling av ögats lins som kommer successivt med ökande ålder. Grön starr är, som sagt, en förtvining av synnerven som ofta är associerad med högt tryck i ögat.

Både grå och grön starr är starkt kopplade till ökande ålder. Båda är så kallade "folksjukdomar" med mycket hög förekomst i befolkningen. För grå starr är förekomsten omkring 20 procent i 70-årsåldern och för grön starr ungefär fem procent i motsvarande ålder.

Både grå och grön starr förekommer hos barn och det kan till och med vara medfött. Dock skiljer sig grå och grön starr hos barn jämfört med vuxna, dels därför att det är väldigt ovanligt, dels betydligt mer svårbehandlat. Kirurgi av grå och grön starr hos små barn är därför klassificerat som rikssjukvård, där Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av endast två centra i landet som utför dessa operationer.

Hur behandlas grå starr?

Diagnosen ställs av en ögonläkare efter undersökning i ögonmikroskop där man lyser in i ögat för att se om linsen är grumlig. Ibland ser optikern tecken på grå starr och remitterar patienten till ögonläkare för att bekräfta diagnosen. Grå starr behandlas med operation där man byter ut den egna grumliga linsen mot en linsprotes i plast.

Kan man bli helt frisk med behandling?

Ja, om inte man har några andra ögonsjukdomar och det inte tillstöter komplikationer vid operationen (vilket är ovanligt) kan man bli helt frisk, det vill säga få normal syn efter operationen. Dock är det vanligt (omkring 10-30 procent drabbas) med så kallad efterstarr, en komplikation där kvarvarande linsceller växer till och bildar ett skymmande membran bakom plastlinsen. Symtomen vid efterstarr liknar dem vid grå starr. Behandlingen är dock enkel och består av laser (ej kirurgi) som öppnar en lucka i membranet.

Kan man göra något själv för att minska risken för att drabbas?

Ja, möjligen skydda sig mot UV-ljus.

När ska jag söka vård, och vart?

Vid långsam/successiv synnedsättning, som vid utveckling av grå starr, kan man först vända sig till optiker som prövar om det är glasögonen som behöver bytas. Om optikern inte kan få synen bra med glasögon skickar hen remiss till ögonläkare. Man kan också vända sig till sin husläkare för remiss till ögonläkare eller skriva en egenremiss.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska