Specialisten svarar på frågor om hypotyreos

2016-10-20

Hypotyreos, låg ämnesomsättning, är en relativt vanlig sjukdom som drabbar två-tre procent av befolkningen och kan drabba vem som helst, men är vanligast hos kvinnor. Symptomen kan vara diffusa och blodprov ska kontrolleras på vida indikationer.

Vem drabbas av Hypotyreos?

Hypotyreos - låg ämnesomsättning/ låg sköldkörtelhormonproduktion – beror på att sköldkörteln producerar för lite av hormonerna tyroxin (T4) och trijodotyronin (T3). Man kan påvisa hypothyreos genom att mäta halten av sköldkörtelhormoner (T4- och T3- hormon). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är vanligare med ökad ålder och drabbar båda kvinnor och män. Det finns ett visst ärftligt inslag då hypothyreos ibland förekommer oftare inom vissa familjer så ett visst ärftligt inslag

Vet man vad orsakerna är bakom?

Det krävs en noggrann utredning och uppföljning för att få en bild av vad den bakomliggande orsaken är till hypotyreos. Sjukdomen kan vara medfödd och innebär då att sköldkörteln eller hormonproduktionen inte har utvecklats som den ska, men oftare kommer hypothyreos senare i livet.

Den vanligaste orsaken till hypotyreos i vuxen ålder är att sköldkörteln påverkas av kroppens immunförsvar så att hormonproduktionen minskar. En kronisk inflammation uppstår som långsamt förstör körteln. Sjukdomen kallas kronisk autoimmun thyroidit och kan delas upp i Hashimotos sjukdom som innebär att man samtidigt har struma (förstorad sköldkörtel) eller kronisk atrofisk tyreoidit där sköldkörteln är liten. Ofta kan man påvisa antikroppar mot sköldkörteln och läkaren ordinerar då thyreoperoxidas (TPO) antikroppar.

En annan betydligt mer ovanlig orsak kan vara bristande produktion av det hormon som styr sköldkörteln TSH (akronym för tyreoidea stimulerande hormon) från hjärnans hypofys. TSH stimulerar och reglerar sköldkörtelns normala produktion av hormoner. En sjukdom i hypofysen kan alltså indirekt påverka sköldkörteln, så kallad sekundär hypotyreos.

Hypotyreos kan även drabba patienter som har fått någon form av behandling mot hög ämnesomsättning eller genomgått en sköldkörteloperation. Även en mer akut form av . inflammation i sköldkörteln och leda till en tillfällig form av hypotyreos sk thyroidit. Oftast föregås fasen av låg ämnesomsättning av en fas av hög ämnesomsättning.

Hypothyreos kan vara uttalad med stora avvikelser av hormonnivåerna, men det finns också mildare förmer med lätt underfunktion som vi brukar kalla subklinisk hypotyreos då sköldkörtelhormonerna fortfarande befinner sig inom normalområdet, men inom nedre delen, men där TSH är förhöjt som ett tecken på att hypofysen ökar sin stimulering av sköldkörteln för att upprätthålla hormonproduktionen.

Vilka är symtomen på om något är fel?

Eftersom varenda cell i hela kroppen behöver sköldkörtelhormoner för att fungera bra, påverkas alla kroppsfunktioner av en hypotyreos. Generella symptom kan vara diffusa besvär med trötthet, orkeslöshet och att kroppen helt enkelt går på lågvarv.

Det har publicerats långa listor med olika besvär som kan uppstå vid hypotyreos. Dessa besvär är generellt vanlig i befolkningen och förklaringen till symptomen kan vara många fler än hypothyreos. Några exempel på vanliga symptom vid hypothyreos är förstoppning, muskelsvaghet, ansiktssvullnad, depression och minnessvårigheter. Symtomen är ospecifika och det kan därför vara av värde att kontrollera ämnesomsättningsprover vid diffusa symtom. Däremot behöver man inte kontrollera dessa prover ofta. Det tar i allmänhet många år innan en kronisk inflammation påverkar sköldkörtelns funktion.

Kan det vara farligt?

Sköldkörtelhormon är ett livsnödvändigt hormon. Oftast söker man för symtomen långt tidigare men om sjukdomen har pågått länge utan upptäckas och sköldkörtelfunktionen mer eller mindre upphört, så är det en farlig sjukdom och kan leda till medvetslöshet sk myxödemkoma och man kan tom död av det. Upptäcks sjukdomen och behandlas kan man i regel leva ett helt normalt liv. Om man har en uttalad underfunktion och av något skäl själv slutar med sin medicin så kan man bli livshotande sjuk efter ett tag. Det är därför viktigt att ta sin medicin.

Det finns två tillfällen när som behöver beaktas särskilt – det är dels när hypothyreos diagnostiseras under graviditeten då man snabbt vill återställa normala hormonnivåer så att barnet skall påverkas så lite som möjligt och dels om en hypofyssjukdom orsakar hypothyreosen. Då måste också hypofysens andra hormon kontrolleras så att inte det samtidigt finns andra störningar som kan vara livshotande. Dessa åkommor behandlas av specialist i endokrinologi (hormonsjukdomar).

Eftersom kronisk autoimmun tyreoidit är ett inflammatoriskt tillstånd finns en ökad risk för andra inflammatorisk sjukdomar. Din läkare behöver därför vara uppmärksam på den ökade risken för samtidig B12 brist och diabetes men också en rad andra sk autoimmuna sjukdomar tex reumatiska sjukdomar.

Vad är behandlingen?

Oavsett orsak och i enlighet med publicerade behandlingsrekommendationer, behandlas hypotyreos med sköldkörtelhormonet levotyroxin som är ett konstgjort T4 sköldkörtelhormon och samma hormon som det kroppen bildar. Levothyroxin kommer att omvandlas inne i kroppen till T3 som är det aktiva hormonet. I Sverige finns två sådana preparat registrerade, Levaxin® och Euthyrox®.

Hos några patienter, där symptomfrihet inte kan uppnås, och alltid i samråd med patienten, kan man prova kombinationsbehandling med levotyroxin och triiodthyronin (T3) under en period. I Sverige är preparatet registrerat under namnet Liothyronin.

Det är inte uppenbart från stora publicerade studier att det är en fördel för alla att få T3 i  kombinationsbehandling, i jämförelse med behandling med endast T4-hormon, men möjligen kan vissa ha nytta av T3. Där går studierna isär liksom uppfattningen hos läkarkåren. Det finns inga studier som talar för att behandling frystorkat svinsköldkörtelhormon, ett licenspreparat, som innehåller en ökad andel T3 jämfört med T4 mot vad vi normalt skulle använda, är överläges normal kombination av T4/T3. I brist på vetenskapligt underlag skriver många sjukhus inte ut detta.

Under graviditet, avråder vi från behandling med T3, det är då bättre att gå över till enbart T4 behandling, eftersom T4 går över till barnet via moderkakan men inte T3 och vi vet inte om T3 behandling innebär att barnet även från behandling med endast T3-hormon, samt kombinationsbehandling under graviditet, eftersom det saknas studier som visar att behandlingsformen är riskfri.

Vad är riktlinjerna för normalvärden?

En stor individuell hörsamhet krävs, och det är viktigt att sätta individuellt anpassade mål. Målet med behandlingen är patientens välmående och parallellt normalisering av sköldkörtelhormoner och TSH.

Om behandlingen leder till att TSH blir lågt, innebär det att vi ger för mycket sköldkörtelhormon. Detta skall undvikas så att man inte får långsiktiga negativa konsekvenser med till exempel benskörhet och hjärtproblem.

Det kan ta lång tid innan alla symptom försvinner när man startar behandling med levothyroxin. Besvären kan kvarstå upp till ett år efter att proverna har normaliserats.

Om jag misstänker problem med hypotyreos vart ska jag vända mig?

Den stora gruppen av patienter med hypothyreos behandlas och följs upp via primärvården där läkarna har god kunskap om kronisk autoimmun thyroidit.

Vid misstanke om låg ämnesomsättning görs alltid en noggrann klinisk undersökning där man går igenom patientens sjukhistoria och symtom, gör en noggrann kroppslig undersökning. I detta ingår att läkaren ska undersöka om det finns någon förstoring av sköldkörteln, så kallad struma. Prover tas på T4-hormonnivåer och TSH-hormon. Om det finns behov av en fördjupad utredning bör man även ta prover på TPO-antikroppar.

Att bara ha förhöjda TPO antikroppar men normala sköldkörtelhormoner innebär en risk för framtida hypothyreos och hormonnivåer kan behöva kontrolleras då och då, och framförallt om man skulle komma att få symptom. Upp emot 20 procent av den svenska kvinnliga befolkningen uppvisar höga TPO-antikroppar och det är bara en liten andel som kommer att utveckla hypothyreos.

Som endokrinolog vill jag även tillägga att det alltid är bra att utesluta kortisolbrist vid diffusa besvär och trötthet. Detta görs med att en test av kortisolet i blodet då provet tas på morgonen.

Komplicerade fall, en del gravida och alla patienter med misstänkt sjukdom i hypofysen måste remitteras till en endokrinologisk mottagning. 

Under vardagarna finns en telefonkonsult tillgänglig för husläkare för råd och diskutera patientfall.

 

Till sist, akut sjuka patienter med misstänkt allvarlig hypotyreos (myxödem) måste remitteras till akuten för bedömning.

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Dimitris Chantzichristos  Vårdenhetsöverläkare, PhD student  Sektionen för Endokrinologi-Diabetes-Metabolism Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dimitris Chantzichristos Vårdenhetsöverläkare, PhD student Sektionen för Endokrinologi-Diabetes-Metabolism Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

 

 

Vem drabbas av Hypotyreos?

Hypotyreos - låg ämnesomsättning/ låg sköldkörtelhormonproduktion – beror på att sköldkörteln producerar för lite av hormonerna tyroxin (T4) och trijodotyronin (T3). Man kan påvisa hypothyreos genom att mäta halten av sköldkörtelhormoner (T4- och T3- hormon). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är vanligare med ökad ålder och drabbar båda kvinnor och män. Det finns ett visst ärftligt inslag då hypothyreos ibland förekommer oftare inom vissa familjer så ett visst ärftligt inslag

 

Vet man vad orsakerna är bakom?

Det krävs en noggrann utredning och uppföljning för att få en bild av vad den bakomliggande orsaken är till hypotyreos. Sjukdomen kan vara medfödd och innebär då att sköldkörteln eller hormonproduktionen inte har utvecklats som den ska, men oftare kommer hypothyreos senare i livet.

Den vanligaste orsaken till hypotyreos i vuxen ålder är att sköldkörteln påverkas av kroppens immunförsvar så att hormonproduktionen minskar. En kronisk inflammation uppstår som långsamt förstör körteln. Sjukdomen kallas kronisk autoimmun thyroidit och kan delas upp i Hashimotos sjukdom som innebär att man samtidigt har struma (förstorad sköldkörtel) eller kronisk atrofisk tyreoidit där sköldkörteln är liten. Ofta kan man påvisa antikroppar mot sköldkörteln och läkaren ordinerar då thyreoperoxidas (TPO) antikroppar.

En annan betydligt mer ovanlig orsak kan vara bristande produktion av det hormon som styr sköldkörteln TSH (akronym för tyreoidea stimulerande hormon) från hjärnans hypofys. TSH stimulerar och reglerar sköldkörtelns normala produktion av hormoner. En sjukdom i hypofysen kan alltså indirekt påverka sköldkörteln, så kallad sekundär hypotyreos.

Hypotyreos kan även drabba patienter som har fått någon form av behandling mot hög ämnesomsättning eller genomgått en sköldkörteloperation. Även en mer akut form av . inflammation i sköldkörteln och leda till en tillfällig form av hypotyreos sk thyroidit. Oftast föregås fasen av låg ämnesomsättning av en fas av hög ämnesomsättning.

Hypothyreos kan vara uttalad med stora avvikelser av hormonnivåerna, men det finns också mildare förmer med lätt underfunktion som vi brukar kalla subklinisk hypotyreos då sköldkörtelhormonerna fortfarande befinner sig inom normalområdet, men inom nedre delen, men där TSH är förhöjt som ett tecken på att hypofysen ökar sin stimulering av sköldkörteln för att upprätthålla hormonproduktionen.

 

Vilka är symtomen på om något är fel?

Eftersom varenda cell i hela kroppen behöver sköldkörtelhormoner för att fungera bra, påverkas alla kroppsfunktioner av en hypotyreos. Generella symptom kan vara diffusa besvär med trötthet, orkeslöshet och att kroppen helt enkelt går på lågvarv.

Det har publicerats långa listor med olika besvär som kan uppstå vid hypotyreos. Dessa besvär är generellt vanlig i befolkningen och förklaringen till symptomen kan vara många fler än hypothyreos. Några exempel på vanliga symptom vid hypothyreos är förstoppning, muskelsvaghet, ansiktssvullnad, depression och minnessvårigheter. Symtomen är ospecifika och det kan därför vara av värde att kontrollera ämnesomsättningsprover vid diffusa symtom. Däremot behöver man inte kontrollera dessa prover ofta. Det tar i allmänhet många år innan en kronisk inflammation påverkar sköldkörtelns funktion.

 

Kan det vara farligt?

Sköldkörtelhormon är ett livsnödvändigt hormon. Oftast söker man för symtomen långt tidigare men om sjukdomen har pågått länge utan upptäckas och sköldkörtelfunktionen mer eller mindre upphört, så är det en farlig sjukdom och kan leda till medvetslöshet sk myxödemkoma och man kan tom död av det. Upptäcks sjukdomen och behandlas kan man i regel leva ett helt normalt liv. Om man har en uttalad underfunktion och av något skäl själv slutar med sin medicin så kan man bli livshotande sjuk efter ett tag. Det är därför viktigt att ta sin medicin.

Det finns två tillfällen när som behöver beaktas särskilt – det är dels när hypothyreos diagnostiseras under graviditeten då man snabbt vill återställa normala hormonnivåer så att barnet skall påverkas så lite som möjligt och dels om en hypofyssjukdom orsakar hypothyreosen. Då måste också hypofysens andra hormon kontrolleras så att inte det samtidigt finns andra störningar som kan vara livshotande. Dessa åkommor behandlas av specialist i endokrinologi (hormonsjukdomar).

Eftersom kronisk autoimmun tyreoidit är ett inflammatoriskt tillstånd finns en ökad risk för andra inflammatorisk sjukdomar. Din läkare behöver därför vara uppmärksam på den ökade risken för samtidig B12 brist och diabetes men också en rad andra sk autoimmuna sjukdomar tex reumatiska sjukdomar.

 

Vad är behandlingen?

Oavsett orsak och i enlighet med publicerade behandlingsrekommendationer, behandlas hypotyreos med sköldkörtelhormonet levotyroxin som är ett konstgjort T4 sköldkörtelhormon och samma hormon som det kroppen bildar. Levothyroxin kommer att omvandlas inne i kroppen till T3 som är det aktiva hormonet. I Sverige finns två sådana preparat registrerade, Levaxin® och Euthyrox®.

Hos några patienter, där symptomfrihet inte kan uppnås, och alltid i samråd med patienten, kan man prova kombinationsbehandling med levotyroxin och triiodthyronin (T3) under en period. I Sverige är preparatet registrerat under namnet Liothyronin.

Det är inte uppenbart från stora publicerade studier att det är en fördel för alla att få T3 i  kombinationsbehandling, i jämförelse med behandling med endast T4-hormon, men möjligen kan vissa ha nytta av T3. Där går studierna isär liksom uppfattningen hos läkarkåren. Det finns inga studier som talar för att behandling frystorkat svinsköldkörtelhormon, ett licenspreparat, som innehåller en ökad andel T3 jämfört med T4 mot vad vi normalt skulle använda, är överläges normal kombination av T4/T3. I brist på vetenskapligt underlag skriver många sjukhus inte ut detta.

Under graviditet, avråder vi från behandling med T3, det är då bättre att gå över till enbart T4 behandling, eftersom T4 går över till barnet via moderkakan men inte T3 och vi vet inte om T3 behandling innebär att barnet även från behandling med endast T3-hormon, samt kombinationsbehandling under graviditet, eftersom det saknas studier som visar att behandlingsformen är riskfri.

.

 

Vad är riktlinjerna för normalvärden?

En stor individuell hörsamhet krävs, och det är viktigt att sätta individuellt anpassade mål. Målet med behandlingen är patientens välmående och parallellt normalisering av sköldkörtelhormoner och TSH.

Om behandlingen leder till att TSH blir lågt, innebär det att vi ger för mycket sköldkörtelhormon. Detta skall undvikas så att man inte får långsiktiga negativa konsekvenser med till exempel benskörhet och hjärtproblem.

Det kan ta lång tid innan alla symptom försvinner när man startar behandling med levothyroxin. Besvären kan kvarstå upp till ett år efter att proverna har normaliserats.

 

Om jag misstänker problem med hypotyreos vart ska jag vända mig?

Den stora gruppen av patienter med hypothyreos behandlas och följs upp via primärvården där läkarna har god kunskap om kronisk autoimmun thyroidit.

Vid misstanke om låg ämnesomsättning görs alltid en noggrann klinisk undersökning där man går igenom patientens sjukhistoria och symtom, gör en noggrann kroppslig undersökning. I detta ingår att läkaren ska undersöka om det finns någon förstoring av sköldkörteln, så kallad struma. Prover tas på T4-hormonnivåer och TSH-hormon. Om det finns behov av en fördjupad utredning bör man även ta prover på TPO-antikroppar.

Att bara ha förhöjda TPO antikroppar men normala sköldkörtelhormoner innebär en risk för framtida hypothyreos och hormonnivåer kan behöva kontrolleras då och då, och framförallt om man skulle komma att få symptom. Upp emot 20 procent av den svenska kvinnliga befolkningen uppvisar höga TPO-antikroppar och det är bara en liten andel som kommer att utveckla hypothyreos.

Som endokrinolog vill jag även tillägga att det alltid är bra att utesluta kortisolbrist vid diffusa besvär och trötthet. Detta görs med att en test av kortisolet i blodet då provet tas på morgonen.

Komplicerade fall, en del gravida och alla patienter med misstänkt sjukdom i hypofysen måste remitteras till en endokrinologisk mottagning. 

Under vardagarna finns en telefonkonsult tillgänglig för husläkare för råd och diskutera patientfall.

Till sist, akut sjuka patienter med misstänkt allvarlig hypotyreos (myxödem) måste remitteras till akuten för bedömning.