Specialisten svarar: Så får du koll på riskerna med alkohol

2016-06-21

Solsken, grillpartyn, avslappning. Men sommartider betyder också att de flesta vuxna ökar sin alkoholkonsumtion. I en SIFO-undersökning som gjordes för några år sedan, uppgav sex av tio svenskar att de dricker mer alkohol under sommaren än vad de gör i vanliga fall. Specialisten Fredrik Spaak svarar på frågan varför vi dricker och när det är riktigt fara på färde?

Varför är det kul att dricka alkohol? 
Ja, vad är det som gör att många tycker att det blir roligare med alkohol? Är det själva alkoholen eller omständigheterna? Det är ju väldigt svårt att hävda att alkoholkonsumenter har roligare än de som inte dricker. Allt fler ungdomar dricker mindre, och det är svårt att tro att de har mindre roligt idag än för 15 år sedan. Men vad jag vet är det inte testat.  Alkohol, liksom många andra droger, förstärker däremot en känsla som finns. En ledsen människa riskerar snarare att bli mer ledsen än glad.

När alkohol konsumeras vid festliga tillfällen är det just festligt. Sedan flera år dricker jag inte alkohol på grund av sjukdom. Men jag blir lika glad som andra på en fest. Däremot tycker jag inte att det är trevligt när vissa personer blir starkt berusade, men det tyckte jag inte tidigare heller. Det har möjligen att göra med samspelet oss emellan. Mitt intryck är att starkt påverkade människor tappar intresset för ickeberusade - och tvärtom.

Varför vågar man mer efter några glas?
Det sker en avhämning med alkoholkonsumtion som sannolikt betingas både av en direkt alkoholeffekt, men inte minst genom att man tillåter sig själv och andra ett mer ohämmat beteende, exempelvis "jag bryr mig inte så mycket om att han hoppade i säng med Kristina för han var så berusad".

Om det är så at man "äntligen" tar mod till sig när det gäller sex, blir det intressant. Varför behöver man alkohol för att våga ta initiativet? Är det för att alkoholen minskar hämningarna eller för att "man riskerar mindre av sig själv" under "det förmenta skyddet av att man inte var riktigt sitt vanliga jag"?

Under alla omständigheter bör man i alla fall inte dricka för mycket om planen är att ha sex, eftersom alkoholen hämmar vaginalsekretion och erektionsförmåga.

Men den som dricker ensam, skadar ju ingen?
Att ensamdrickande är en riskfaktor är det inte alla som håller med om. Kritikerna menar att ensamstående personer dricker i sin ensamhet, eftersom de faktiskt lever själva. Men ensamboende har förstås, precis som andra, vanligen massor av kontakter och tillfällen att umgås.

Hur vet man om någon är alkoholförgiftad?
Här blir det en fråga om definition. Egentligen är man förgiftad när man inte längre kan ta ansvar för sina handlingar, och då handlar det inte enbart om att strunta i vilket intryck man gör.

I mer strikt mening är det så att med stigande promillehalt får majoriteten svårt att klara koordination och vakenhet. Ofta har man då kommit upp i 1,5 promille alkohol i blodet. Vid två promille tuppar många av, det vill säga blir medvetslösa. Men innan dess kan man märka tecken som just brist på koordination, koncentrationsförmåga, nedsatt vakenhet, påtaglig sluddrighet i talet, blekhet, att personen blir okontaktbar eller kräks över sig själv. Ibland kommer det in folk till akutintag på grund av kraftig berusning som gått över i alkoholförgiftning.

Om du skulle råka ut för en situation där du misstänker att någon drabbats av alkoholförgiftning ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller vid livshotande tillstånd ring 112. 

Hur mycket tål man?
Hur mycket någon tål beror på kroppsstorlek, i viss mån på kön, tidigare erfarenheter, hur snabbt personen dricker, samt kroppens individuella förmåga att bryta ner alkohol.

Vad kan hända?
Vid alkoholförgiftning är risken stor att man förlorar medvetandet, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Den som blir liggande medvetslös utomhus i kallt väder kan dö av förfrysning. Hon eller han kan också förolyckas på andras sätt, till exempel genom att köra ihjäl sig (drabbar flest pojkar).

Vid ren alkoholförgiftning överlever man vanligen om man kommer till sjukhus. Men vid kombination med till exempel beroendeframkallande läkemedel (som vissa smärtstillande eller lugnade mediciner, GHB eller andra droger) kan förgiftningen leda till ett livshotande tillstånd.

Vad kan jag göra för att undvika faror med alkohol?
Drick inte så fort, truga ingen till mer eller snabbare drickande. Respektera ett nej, drick inte i farliga situationer, till exempel i bil- eller sjötrafik. Om några i ditt sällskap dricker påtagligt snabbt, uppmana dem att ta det lugnt. Blir de irriterade stå på dig. Bjud aldrig omyndiga personer på alkohol, uppmana folk som inte har druckit tidigare att ta det extra försiktigt, registrera alla tecken på berusning och försök hindra någon som är berusad från att dricka mer.

Följ din vän hem, även om det innebär att du får offra en del av "festen" Ta kontakt med föräldrar eller andra anhöriga även om du tycker att det är pinsamt. Trots att mottagandet kanske inte blir det bästa, blir de allra flesta tacksamma eftersom de älskar sina barn, sin partner eller vem det kan vara.

När ska man söka vård?
Man behöver inte söka vård för tillfällig övergående berusning. Såvida man inte skadat sig eller är ordentligt intoxikerad. Är det en akut förgiftning ska man söka sig till ett akutintag på närmaste sjukhus  och om du misstänker att någon drabbats av alkoholförgiftning ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller vid livshotande tillstånd ring 112. 

Om situationen är mindre allvarlig bör man vända sig till de ställen som ger vård i ett tidigt skede av alkoholproblem. Det gäller primärvården eller specifika alkoholmottagningar inom socialtjänsten som finns på viss orter.

I Göteborg finns till exempel Respons/rådgivningsbyrå. Det går också att läsa på 1177 och alkoholhjälpen på nätet. Ungdomar kan på flera ställen vända sig till Maria eller Mini-Mariakliniker och ibland också till ungdomsmottagningarna. Det är alltid bra att söka hjälp - behandlingen är dessutom mer framgångsrik än vad många tror.