Specialisten svarar: Så funkar det att ta bort din tatuering

2016-06-07

Att skaffa en vacker tatuering någonstans på kroppen kan verka som en god idé. Men upp mot 30 procent av alla som tatuerar sig ångrar sig efteråt. Specialisterna Despoina Kantere, Victoria Malmgren och Magdalena Bengtsson Rönnholm på Hud- och könssjukvård svarar på varför en tatuering finns kvar för evigt och om den går att ta bort?

Varför finns en tatuering kvar för evigt?
Tatueraren använder en nål för att sticka hål på huden och injicera bläck in i huden strax under hudytan. Eftersom processen innebär en skada i huden, reagerar kroppen genom att producera vita blodkroppar som försöker absorbera de främmande partiklarna. Pigmentet kvarstår eftersom pigmentpartiklarna är för stora för att ätas upp av det vita blodkropparna - därför stannar de helt enkelt kvar.

Varför skulle man vilja ta bort en tatuering?
Problemet med tatueringar är exakt vad som gör dem så tilltalande: Deras permanenta beständighet. "Om du har namnet på din pojkvän på huden och sedan blir ihop med någon annan, då kan det bli ett problem”.

Tatueringar tenderar också att bli problematiska med åldern. Bläck kan bli suddigt om det injiceras för djupt in i huden, vilket orsakar att pigmentet vandrar utanför det avsedda området. Blekning och förvrängning på grund av förändringar av kroppsformen är också vanliga problem med tatueringar. Tatueringar som liknar eyeliner eller annan makeup är ett bra exempel på hur problemen kan leda till missnöje långt efter att bläcket tillämpats eftersom huden åldras.

Från vänster: Despoina Kantere, specialistläkare, Magdalena Bengtsson Rönnholm, utbildad Laserterapeut och undersköterska, Victoria Malmgren, specialistläkare ingår i laserteamet vid Hud- och könssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhus Från vänster: Despoina Kantere, specialistläkare, Magdalena Bengtsson Rönnholm, utbildad Laserterapeut och undersköterska, Victoria Malmgren, specialistläkare ingår i laserteamet vid Hud- och könssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhus

Vad är det egentligen för färg som används?
Tatueringar finns tillgängliga i alla färger. Det äldsta pigmentet använt i tatueringar var en mix av mineraler och kolsvärta. Dagens pigment innefattar de ursprungliga mineralpigmenten, moderna industriella organiska pigment, några vegetabiliska pigment, samt en del plastbaserade pigment. De plastbaserade pigmenten är mycket intensivt färgade. Det finns också pigment som lyser i mörkret eller vid belysning med UV ljus.

EU-kommissionen har konstaterat att närmare 40 procent av de organiska tatueringsfärgämnen som används i Europa inte har godkänts för kosmetisk användning. Knappt 20 procent av färgämnena innehöll dessutom cancerframkallande aromatiska aminer.

Finns det några risker med att tatuera sig?
Infektioner kan förekomma när hudens skyddade yta störs. Mikroorganismer kan föras in i huden och orsaka inflammation. Majoriteten av infektionerna är ytliga och orsakas av vanliga bakterier. De kan vanligtvis undvikas genom att använda sterila material och god hygien

Svåra infektioner kan dock förekomma. De kan orsaka feber, kraftig rodnad och svullnad och smärtsamma lymfkörtlar; något som kan leda till livshotande komplikationer och kan kräva inneliggande vård.

Andra risker är överföring av blodburna sjukdomar som hepatit och HIV, vilket kan ske när hygienåtgärder inte respekteras.

Vissa människor kan också utveckla en allergisk reaktion mot de material som är i kontakt med huden. Dessa allergier leder till klåda, svullnad, rodnad och blåsor.

Ärrbildning kan vara ytterligare en komplikation. Ärr och gupp kan uppstå när huden skadas. Tatueringspigmentpartiklar kan uppfattas av den mänskliga kroppen som främmande material och framkalla en "främmande kroppsreaktion". Detta uttrycker sig som små knölar och hudförtjockning.

Kan tatueringar vara farliga på längre sikt?
Skadliga ämnen med cancerframkallande egenskaper kan finnas i tatueringsfärgerna. Det är ett faktum att det finns ett visst upptag i kroppen av de färgämnena. Forskare har påvisat förekomsten av tatueringspigment i lymfkörtlarna, vilket kan göra dem missfärgade och inflammerade. Missfärgning och inflammation kan också vara tecken på melanom, alltså är det svårt att diagnostisera melanom hos en patient med nygjorda tatueringar. Därför bör särskilda försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika feldiagnoser. De exakta effekterna på människors hälsa är oklara och är under utredning. Man vet inte om tatueringar kan orsaka cancer. Forskning pågår om detta.

Det kan även bli besvär vid magnetkameraundersökningar. Det kan uppstå svullnader och stickningar eller en brännande känsla i en tatuering under en MRI-undersökning. Detta händer dock sällan, det varar inte länge och är inte farligt. Metallpigment kan också störa MRI-bilder och radiologen bör informeras före undersökningen.

Ryggbedövning ska undvikas om det tatuerade området är rodnat/fjällande, svullet, vätskande eller så färskt att huden inte har hunnit läka.

Tatuering av bröstvårtor ska undvikas under graviditet eller amning, men tidigare gjorda och välläkta tatueringar ärr inget hinder för amningen.

Finns det inga regler?
De exakta effekterna på människors hälsa är oklara och är under utredning. För att begränsa risken för människors hälsa har de europeiska myndigheterna infört begränsningar på sammansättningen av olika tatueringsfärger. Begränsningarna är däremot fortfarande inte tillräckliga för att garantera absolut säkerhet av alla tatueringsmaterial. Dessutom kan det finnas brister i kontrollen.

Initiativ har tagits från EU för att utvecklas nya gemensamma europeiska riktlinjer

Går det att ångra sig?
Det är betydligt lättare och billigare att skaffa en tatuering än att bli av med den och det är extremt svårt att ta bort en tatuering i sin helhet!

På lång sikt kan människor vara missnöjda med sina tatueringar. Upp till 30 procent av dem som tatuerar sig ångrar att de gjort det, och 10-20 procent vänder sig till läkare för att ta bort sina tatueringar.

Den bästa lösningen för att ta bort en oönskad tatuering är laserbehandling. Men borttagning av tatueringar med laser kan vara både smärtsamma och dyra och lyckas inte alltid.

Hur går det till?
Processen är omfattande, vanligtvis krävs flera sessioner, beroende på storleken och färgen på tatueringen. Vissa färger är extra svåra att ta bort (blå, grön, lila, orange, gul). En laserbehandling kan leda till tillfälliga och även permanenta pigmentförändringar och viss ärrbildning. Vissa färgämnen som innehåller järn och titan kan mörkna under behandlingen. Läkare och sjuksköterskor med särskild laserutbildning och erfarenhet kan ge kompetent rådgivning.

Kan jag få hjälp på Sahlgrenska Universitetssjukhus?
De flesta tatueringar tas inte bort inom offentligt finansierad verksamhet, till exempel inom Hud på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tatueringar som tas bort med laser inom offentlig regi är traumatiska tatueringar som till exempel. grus, krut, rituella tatueringar och tatueringar tillfogad i fångenskap belägna i ansikte, urringning, hals/nacke utom hårbotten. 

Finns det inga helt ofarliga tatueringar?
Ett sätt att undvika permanent förändring av huden är att göra så kallade hennatatueringar. Dessa kan innehålla enbart henna eller henna i kombination med svart pigment. De bruna och gula hennatatueringarna är ofarliga. De svarta innehåller däremot tillsatt färg, bland annat PPD, som ofta leder till kraftiga allergiska reaktioner. Blir man allergisk mot PPD kan man även få besvär vid kontakt med andra produkter som innehåller samma ämne, till exempel gummiprodukter, kläder, skor och hårfärger.

I Sverige är det förbjudet att använda PPD i produkter som används direkt på kroppen, men många gånger skaffas svarta hennatatueringar under en semesterresa. Rekommendationen är att aldrig skaffa en tillfällig tatuering som kan innehålla mörkt pigment.

Specialisten svarar: Så laddar du upp inför Göteborgsvarvet
Specialisten svarar: Så undviker du att skada dig på studsmattan
Specialisten svarar: Så kan hjärnan skadas efter en MC-olycka

 

 

Text: Lotta Engelbrektsson
Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset