Specialisten svarar: Så stora är riskerna med fiskpedikyr

2016-07-07

Champagne för fötterna. Så brukar fiskpedikyr marknadsföras på svenska spa och turistorter. Behandlingen går ut på att man placerar fötterna i en vattentank fylld med små grönskimrande fiskar som sen gnager bort död hud och förhårdnader från fötterna. I Kanada och USA är behandlingen förbjuden i flera stater av hygienskäl. Men är den bra eller dålig? Specialisten Leif Dotevall ger här sina råd vad man ska tänka på om man vill behandla fötterna med fiskpedikyr.

Ska man avstå från att behandla fötterna med fiskpedikyr?
Fiskpedikyr är en snabbt växande verksamhet både på spa i Sverige och utomlands. Det finns ytterst lite skrivet om denna verksamhet i medicinsk facklitteratur.

Vad vi vet är att det är viktigt att den som har sår på fötterna eller underbenen inte genomgår fiskpedikyr. Inte heller personer med diabetes eller nedsatt immunförsvar eller känd blodsmitta bör delta i fiskpedikyr.

Vad kan hända?
Stillastående vatten är en välkänd orsak till flera infektioner. I fiskpedikyrtankar odlas olika bakterier som potentiellt skulle kunna orsaka infektion hos människa, till exempel mykobakterier och vibrio-bakterier.

I den medicinska litteraturen finns ännu bara ett fåtal fall av infektion rapporterade efter fiskpedikyr, det gäller främst enstaka fall med MRSA-infektion.

Finns det inga regler?
Som all annan verksamhet i Sverige där objektsburen smitta kan överföras är kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar ansvariga för tillsyn. En sådan verksamhet går i första hand under Miljöbalken.

De små grönskimrande fiskarna, vilka kallas för doktorsfiskarna eller Garra Rufa som de egentligen heter, gör här sitt jobb. De små grönskimrande fiskarna, vilka kallas för doktorsfiskarna eller Garra Rufa som de egentligen heter, gör här sitt jobb.