Specialisten svarar på frågor om vaccination vid utlandsresor

2016-12-08

Ska du resa utomlands vinter? Det är hög tid att tänka på vilka vaccinationer som behövs. Ibland kan det vara viktigt med expertkunskap, särskilt inför en längre utlandsvistelse eller om det finns en komplicerad sjukdom med i bilden. Specialisten Susanne Woxenius svarar på frågor om vaccinationer inför utlandsresor.

När behöver man vaccinera sig?

Det kan vara bra att se över sitt vaccinationsskydd inför en utlandsresa. Boka därför tid för genomgång på vaccinationsmottagning i god tid före avresa. Ta med vaccinationshandlingar från tidigare tillfällen, eftersom det inte finns något centralt register i Sverige över vilka vaccinationer som har getts och till vem.

Vaccinationsbehovet inför en resa är individuellt och beror på flera faktorer, både vad det gäller resan och individen. Utlandsresans mål, längd och innehåll, liksom personens tidigare och nuvarande sjukdomar, medicinering och vilka vacciner som getts vid andra tillfällen avgör vad som i slutändan rekommenderas.

Till vilka resmål är det viktigt med vaccination?

För resor till norra, södra och västra Europa, Australien och Nya Zeeland samt Nordamerika krävs i normalfallet inga vaccinationer utöver påfyllnad av grundskyddet som man fått via det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

För övriga destinationer rekommenderas genomgång på en vaccinationsmottagning. Vid sidan av eventuell påfyllnad av grundskyddet mot stelkramp, difteri och mässling kan flera andra vacciner och reseprofylax vara aktuella. Tänk på att det för vissa vacciner, som till exempel för hepatit A och B i kombinationsvaccin, behövs två doser med en månads mellanrum före avresan för att du ska få ett gott skydd. Det är därför viktigt att boka en tid för vaccinationsgenomgång i god tid inför avresan, helst en månad i förväg.

Hur bra är skyddet?

Vaccination och reseprofylax skyddar dig endast mot ett mindre antal sjukdomar. De flesta sjukdomar du kan drabbas av på en resa undviker du bäst genom att vara lite försiktig. På vaccinationsmottagningen kan du få råd om hur du bland annat kan skydda dig mot myggburna sjukdomar och turistdiarré. Läs också gärna UD:s reseinformation (www.ud.se) och information om reseråd och vaccinationer på www.1177.se

När är det viktigt att uppsöka sjukhusets vaccinationsmottagning?

På Infektionsklinikens vaccinationsmottagning är vi specialister på vaccination inför främst längre resor, utlandsstationering samt på vaccination av personer med komplicerade sjukdomar.

För enbart vaccination mot influensa, pneumokocker (en vanligt förekommande bakterie som kan orsaka lunginflammation) och fästingburen encefalit (TBE) hänvisas till vårdcentralerna.