Skapa/Ändra Min Berättelse

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att läsa igenom samtliga inlägg under "Min berättelse" innan de publiceras. Syftet är att säkerställa att villkoren för publicering efterföljs och att inga enskilda personer kommer till skada.

Under tiden som din berättelse väntar på att bli läst av oss har du ingen möjlighet att ändra eller ta bort den. Om din text inte följer vilkoren för publicering kommer du att bli meddelad om detta via mejl.

Alla berättelser som uppfyller villkoren publiceras inom en arbetsdag!