Tema akutsjukvård

Akutsjukvård är en medicinsk specialitet som handlar om att diagnostisera och behandla akuta sjukdomstillstånd och skador som uppstått i samband med olyckor eller plötslig sjukdom.

Akutsjukvård omfattar allt från provtagningar till röntgenundersökningar och akuta operationer. Många patienter kan gå hem efter sitt akutbesök medan andra läggs in på sjukhuset för mer vård.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder vi akutsjukvård genom våra akutmottagningar på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. Vi har också akutmottagningar kopplat till vissa specialiteter som gynekologi, psykiatri, ögon och infektion samt en särskild akutmottagning för barn- och ungdomar upp till 16 år på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki