Tema arbetsterapi

Arbetsterapi är till för dig som har svårigheter att klara vardagliga aktiviteter. Arbetsterapin är inriktad på att öka din förmåga och möjlighet till aktivitet och delaktighet.

Detta kan ske till exempel genom träning i vardagliga aktiviteter såsom att klä på sig eller personlig vård. Du kan även få råd om energibesparande metoder.

Arbetsterapi erbjuds dig som vårdas inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samband med sjukdom eller skada. De flesta vårdområden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset inkluderar arbetsterapeutiska insatser i någon form.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki