Tema cancer

Onkologi är läran om tumörsjukdomar och en medicinsk specialitet som omfattar förebyggande insatser, diagnostik och behandling av tumörsjukdomar, cancer.

Cancer är benämningen på ett antal sjukdomar som kan uppstå på många olika ställen i kroppen. Prostatacancer, bröstcancer, hudcancer, tjocktarmscancer och lungcancer är de fem vanligaste cancersjukdomarna i Sverige.

Även om det finns mycket som skiljer de olika cancerformerna åt har de en sak gemensamt: De uppstår på grund av att en eller några helt vanliga celler någonstans i kroppen förändras och utvecklas till cancerceller.

Det som kännetecknar cancerceller är bland annat att de slutar kommunicera med omgivningen och fortsätter att föröka sig okontrollerat samtidigt som de inte dör när deras tid är ute, vilket kroppens celler annars brukar göra.

Det finns i dag i huvudsak tre olika behandlingsmetoder mot cancer: operation, strålning och behandling med läkemedel. Ofta får man en kombination av olika behandlingsmetoder.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en av de största verksamheterna för cancersjukvård i Sverige. Vi erbjuder behandling av alla tumörformer. Vi erbjuder även hälsokontroller, behandling av sidoeffekter av cancer, rehabilitering, psykosocialt omhändertagande samt lindrande palliativ vård och vård i livets slutskede.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki