Tema farmakologi

Farmakologi betyder ungefär läran om läkemedel och omfattar bland annat studier av hur olika mediciner påverkar kroppen.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset jobbar vi aktivt med rådgivning kring läkemedel, uppföljning om läkemedelsanvändning och biverkningar.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki