Samlad förlossningsverksamhet till Östra sjukhuset

Mölndals sjukhus förlossningsavdelning stänger den 30 april klockan 14. Istället öppnas en ny förlossningsavdelning på Östra sjukhuset.

Genom att samla vår medicinska kompetens, optimerar vi patientsäkerhet och medicinsk kvalitet. Vi förbättrar samtidigt arbetsmiljön för vår personal och underlättar samarbetet mellan förlossningsvård och neonatalsjukvård. 

Vanliga frågor och svar

Varför flyttas förlossning/BB från Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset?
Vi vill optimera patientsäkerhet och medicinsk kvalitet genom tillgång till en samlad medicinsk kompetens. Detta får vi när vi samlar förlossningsvården och barnsjukvården till Östra sjukhuset.
Arbetsmiljön för vår personal blir också bättre när all verksamhet samlats på Östra sjukhuset och vi lättare kan samarbeta mellan avdelningarna. Nödvändiga ombyggnationer av lokalerna på Mölndals sjukhus kan inte längre anstå vilket också är en orsak till att flytten sker våren 2017.

När sker flytten?
Under första veckan i maj sker en permanent flytt av förlossningen på Mölndals sjukhus till en ny förlossningsavdelning på Östra sjukhuset. Från och med den 30 april klockan 14.00 stänger vi Mölndals förlossningsavdelning och tar då emot den sista patienten. Istället välkomnas du till någon av våra förlossningsavdelningar på Östra sjukhusets förlossning.

Den 4 maj öppnar vi den nya och tredje förlossningsavdelningen på Östra sjukhuset. Tiden mellan sista april och 4 maj kommer vi att öppna extra förlossningsrum och BB-platser på Östra sjukhuset.

Kommer förlossningsplatserna att räcka?
Förlossningsplatserna kommer att räcka. Efter flytten av förlossningen Mölndals sjukhus kommer vi ha tre separata förlossningsavdelningar på Östra sjukhuset istället för som idag två.

Kommer BB-platserna att räcka?
BB-platserna kommer att räcka, men kvinnor och barn kan ibland behöva dela rum med andra nyförlösta. I de fall då man delar rum kan pappa/partner inte vara kvar på sjukhuset nattetid. På sikt kommer vi få tillgång till ytterligare BB-rum.