Tema fysioterapi

Fysioterapi innebär bedömning och träning av funktionsstörningar inom rörelsesystemet, nervsystemet, balans, andning och cirkulation.

Syftet kan till exempel vara att förbättra balans, andningsfunktion, ledrörlighet, muskelstyrka, gång- och förflyttningsförmåga.

Fysioterapi erbjuds dig som vårdas inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samband med sjukdom eller skada. De flesta vårdområden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset inkluderar fysioterapeutiska insatser i någon form.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki