Tema geriatrik

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar. Inom geriatriken är man inriktad mot att undersöka och behandla åldrandets sjukdomar och att optimera funktion och minimera symtom för att maximera livskvalité.

Traditionellt indelas sjukvårdens specialiteter efter organ eller sjukdomsgrupp. Den äldre människans problem och behov är oftast betydligt mera komplexa. Den geriatriska patienten har en hög ålder med åldrandets konsekvenser, har ofta flera samtidiga sjukdomar eller besvär, behandlas med många läkemedel och har funktions nedsättning som gör att hen är i behov av hjälpinsatser eller förändringar i sin boendemiljö. Geriatrik handlar om äldres sjukdomar och tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar sjuklighet.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets specialistläkare inom detta område benämns geriatriker och är inriktade mot att undersöka och behandla åldrandets sjukdomar. Vi har specialistkunnande inom problemområden vanliga hos äldre, såsom smärta, urininkontinens, undernäring, trycksår, läkemedel och förvirringstillstånd.  

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki