Tema hematologi

Hematologi är läran om blodet och dess sjukdomar. Till hematologin hör även hemostasen, det vill säga kroppens förmåga att stoppa blödningar.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset utreder och behandlar vi blodsjukdomar och störningar i kroppens koagulationssystem som till exempel blodpropp och blödningstillstånd. Den vanligaste blodsjukdomen är blodcancer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en av de största hematologiverksamheterna i landet och är regionalt centrum för högspecialiserad vård. För ärftliga blödningstillstånd som till exempel blödarsjuka är vi ett av tre nationella centra som tar hand om dessa patienter.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki