Tema hjärt- och kärlsjukdomar

Kardiologi är läran om hjärtat och dess sjukdomar och är en medicinsk specialitet som omfattar förebyggande insatser, utredning, diagnostik, behandling samt uppföljning av sjukdomar i hjärta, centrala kärl och lungcirkulation.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset vårdar akuta och kroniska sjukdomstillstånd hos både barn och vuxna. Vi erbjuder medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ. 

Vi är högspecialiserade på barnhjärtkirurgi, hjärtkirurgi på vuxna både med medfödda hjärtfel och förvärvade hjärtkomplikationer samt hjärttransplantationer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är regionens enda utbudspunkt som har kompletta kringresurser för att ta hand om allvarliga komplikationer vid akut hjärtsjukdom, till exempel behandling med en mekanisk hjärtpump. Det finns olika former av hjärtpumpar som stödjer och avlastar det egna hjärtats arbete.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har det yttersta ansvaret för Västra Götalandsregionens behov av akutsjukvård vid akut pågående hjärtinfarkt, vilket ofta innebär en kranskärlsröntgen och en så kallad ballongvidgning av hjärtats kranskärl.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki