Tema hud

Dermatologi är läran om huden och dess sjukdomar och en medicinsk specialitet som är inriktad på huden, dess struktur, funktioner, sjukdomar och behandling. Hudsjukdomar är den gemensamma benämningen på sjukdomar som kännetecknas av symtom från huden.  Hudens komplicerade funktioner störs lätt av sjukdomar som drabbar hela kroppen.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset diagnostiserar och behandlar vi hudsjukdomar hos patienter i alla åldrar. Vi har även specialistmottagningar bland annat för hudtumörer, så kallad prickmottagning, operation av tumörer och mottagning för malignt melanom.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki