Tema infektion

Infektionsmedicin är en medicinsk specialitet för att diagnostisera, behandla och följa upp infektioner i ett nationellt och internationellt perspektiv. Infektioner uppstår när kroppen har angripits av bakterier, virus eller svamp.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder utredning, diagnostisering och behandling av både akuta och kroniska infektioner. Vi erbjuder även isoleringsvård vilket innebär att vi har möjlighet att vårda patienter med smittsamma sjukdomar på ett säkert sätt, vilket i vissa fall även innebär intensivvård i isolering.

Eftersom vissa sjukdomar är mycket smittsamma eller omfattas av smittskyddslagen kan isolerad vård vara det enda alternativet om man måste vårdas på sjukhus.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki