Tema kirurgi

Kirurgi är en medicinsk specialitet som omfattar skador och sjukdomar i bukhålans organ, i bröst, hud och underhud där det kan behövas behandling med kirurgiska metoder. Till den medicinska specialiteten kirurgi hör också sjukdomar i endokrina körtlar i halsen och i bukhålan.

Kirurgiska metoder är när man botar eller lindrar sjukdomar genom att öppna kroppen för att laga eller ta bort sjuka delar som finns inuti kroppen eller för att sätta in något i kroppen, exempelvis en pacemaker.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver vi kirurgi inom i stort sett alla sjukdomsområden. Inom flera kirurgiska specialiteter, som hjärtkirurgi, kranofacial kirurgi och transplantation av lungor, lever och hjärtan, är vi särskilt framstående. För dessa behandlingar har vi tilldelats så kallade rikssjukvårdsuppdrag som delas ut av Socialstyrelsen till endast ett eller två sjukhus i landet. 

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Inga träffar kunde visas för valt filter

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki