Tema klinisk genetik

Klinisk genetik är ett ämnesområde som omfattar såväl patientmottagning som laborativ verksamhet.

Mottagningen på Klinisk genetik ger genetisk vägledning till personer och familjer med misstänkt eller konstaterad ärftlig sjukdom hos sig själv, sitt barn eller annan i släkten. Mottagningsverksamheten omfattar en allmängenetisk och neurogenetisk mottagning där vi ger information om ovanliga sjukdomar samt genetisk vägledning inför familjebildning/fosterdiagnostik och vid presymptomatisk testning.

Vi gör också bedömningar och rekommenderar utredning för barn/vuxna med misstänkt genetisk sjukdom/syndrom vid missbildningar, utvecklingsförsening och oklara sjukdomstillstånd hos barn samt ger information om ovanliga diagnoser. Vid vår cancergenetiska mottagning utreds individer och familjer med misstänkt ärftlig cancer.

 

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Inga träffar kunde visas för valt filter

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki