Tema klinisk nutrition

Klinisk nutrition är vetenskapen som beskriver sambandet mellan kost och hälsa. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder individuell kost- och nutritionsbehandling inom flera olika diagnoser. Våra dietister hjälper patienter som har svårigheter att tillgodose och hantera sitt energi- och näringsbehov. 

Vid många sjukdomar har mat och näring, nutrition, stor betydelse för behandlingsresultat och livskvalitet. Ibland är kosten eller dieten själva behandlingen.

Vi ger nutritionsbehandling och kostråd vid undernäring på grund av olika sjukdomar. Nutritionsbehandlingen individualiseras till patientens förutsättningar med hänsyn till sjukdom, behandling, allmäntillstånd och näringsbehov.

Vi erbjuder även råd och rekommendationer för patienter som behöver näring via sond eller näringsdropp via blodet.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki