Tema laboratoriemedicin

Inom laboratoriemedicin arbetar man främst med medicinsk diagnostik genom olika typer av laboratorieanalyser. Det kan variera från att göra analyser på blodkroppar till att genom odling kunna påvisa eller utesluta infektioner.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset omfattar laboratoriemedicin Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och genetik. Inom vart och ett av dessa områden finns laboratorier som analyserar prover och levererar provsvar, som är ett viktigt led i diagnostiken av sjukdomar.

I laboratoriemedicin ingår också vår blodgivningsverksamhet, som testar blodgivare och tar fram blodkomponenter. 

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Inga träffar kunde visas för valt filter

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki