Tema logopedi

Logopedi är det medicinska område som rör diagnostisering och behandling av språk-, tal- och röststörningar samt sväljningssvårigheter.

 På Sahlgrenska Universitetssjukhuset diagnostiserar och behandlar vi patienter med bland annat röststörningar, läpp-käk-gomspalt, öppet nasalt tal samt vuxna med sväljningsstörningar i munhåla och svalg. Dessutom rehabiliterar vi barn som fått cochleaimplantat och vuxna patienter som genomgått laryngektomi. Vi anordnar också intensiv stamningsterapi, som är Sveriges enda logopediska rikssjukvård. Vi behandlar även patienter med tal-, språk-, kommunikationsstörningar och/eller sväljningssvårigheter efter en hjärnskada.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki