Tema lungmedicin

Lungmedicin omfattar sjukdomar i andningsorganen, både lungsjukdomar och andningsstörningar.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset diagnostiserar och behandlar vi patienter med astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), andningssvikt och lungcancer samt patienter med till exempel sömnapné, cystisk fibros och sarkoidos. 

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Inga träffar kunde visas för valt filter

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki