Tema mag- och tarmsjukdomar

Gastroenterologi är en medicinsk specialitet som rör mag- och tarmsjukdomar. Specialiteten innefattar sjukdomar i samtliga organ i mag- och tarmkanalen där matstrupe, magsäck, tunntarm, gallblåsa, lever, bukhinna, tjocktarm och ändtarm ingår.

Till gastroenteorologi hör också specialiteten hepatologi som rör sjukdomar i lever, gallblåsa, gallvägar och bukspottskörtel.

För flertalet sjukdomar inom detta område finns både medicinsk och kirurgisk behandling. 

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi inom flera olika verksamheter specialistkompetens för att behandla dessa sjukdomstillstånd.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki