Tema mödravård

Det är naturligt och vanligt att känna oro inför en förlossning. En del känner så stark oro och rädsla att tanken på att föda barn känns skrämmande. Då kan det bli aktuellt att gå till auroramottagningen, där vi vinns som ett stöd för dig och din partner för att hantera rädslan.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi specialmödravård som är till för dig som behöver speciell övervakning under din graviditet. Olika sjukdomar kan kräva behandling som måste pågå även under graviditeten. Att gå till specialmödravården kan också bero på att det handlar om någon sjukdom som innebär ökad risk för graviditetskomplikationer, vi utför då extra noggranna uppföljningar och kontroller.

Vi kan också erbjuda så kallad preconceptionell rådgivning om du har sjukdom och/eller medicinering som kan innebära risker för dig och fostret. Rådgivningen riktar sig även till din partner och vi rekommenderar att ni kommer tillsammans.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki