Tema neurologi

Neurologi är läran om nervsystemet och dess sjukdomar. Den medicinska specialiteten neurologi handlar om att undersöka, diagnostisera och behandla sjukdomar och skador i nervsystemet.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi i uppdrag att ge högspecialiserad vård, diagnostisering och rehabilitering till patienter med sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg, nerver och muskler. Det kan vara som MS, Parkinson, epilepsi, ALS, neuromuskulära sjukdomar, narkolepsi, stroke, hjärntumör med flera. 

Vi bedömer och behandlar även patienter med smärttillstånd utlösta från olika delar av nervsystemet så kallade neuropatiska smärtor. I dessa grupper ingår t ex ansiktsneuralgier samt perifera nervrotssmärtor efter till exempel diskbråckskirurgi.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki