Tema njurmedicin

Njurmedicin är en medicinsk specialitet som innebär utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av akuta och kroniska njursjukdomar.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset diagnostiserar och behandlar vi olika typer av njursjukdomar och olika grader av nedsatt njurfunktion samt njurtransplanterade patienter. En stor del av verksamheten är dialysbehandling i olika former.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki