Tema ögon

Oftalmologi är läran om ögat och dess sjukdomar. Den medicinska specialiteten innebär utredning, diagnostik och behandling av ögonsjukdomar och sjukdomar som leder till att ögonen eller synen påverkas.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset behandlar vi patienter med inflammation i ögats inre, ögontumörer, ögonkomplikationer vid sköldkörtelsjukdomar samt utprovning av och information kring ögonprotes.

Vi undersöker och behandlar patienter med misstänkt eller konstaterat glaukom, en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Vi undersöker och behandlar patienter med diabetes, sjukdomar i näthinnans kärl samt sjukdomar i gula fläcken.

Vi behandlar också skelningar och samsynsproblem, båda hos barn och vuxna. Även barn med grå starr och stora brytningsfel samt prematura barn behandlas av teamet.

Vi är särskilt framstående inom behandlingen av barn med grön och grå starr och bedriver här rikssjukvård.   

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki