Tema öron- näs- och halssjukvård

Öron- näs- och halssjukdomar är en medicinsk specialitet som innebär utredning, diagnostisering och behandling av sjukdomar, skador, missbildningar och funktionsrubbningsjukdomar i öron, näsa och hals. Närliggande medicinska specialiteter är audiologi, som har att göra med hörsel (hörselskador) och balanssinne (yrsel), samt foniatri, som har med rösten, sväljning med mera att göra.

Inom öron-, näs- och halssjukvården på Sahlgrenska Universtitetssjukhuset genomför vi bland annat avancerad kirurgi vid cancer, kärltumörer på hals, hypofys- och skallbastumörer, luftstrups- och struphuvudsförträngningar, cochleaimplantat samt titanimplantat.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki