Tema ortopedi

Ortopedi är en medicinsk specialitet som omfattar behandling, vård och rehabilitering av frakturer och andra skador men också medfödda och förvärvade deformiteter på rörelseapparaten. 

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset behandlar vi både barn och vuxna med skador eller sjukdomar i rörelseorganen. Vi utför vi akuta och planerade operationer och behandlingar som exempelvis ledproteser i höft, knä, axel, fotled och armbåge, ryggkirurgi, fotkirurgi och frakturer. Vi behandlar även rygg/skoliosbesvär samt tumörmisstanke i rörelseorganen. 

Vi tar emot och behandlar patienter från hela Sverige inom specialområden som fot-, rygg-, protes- och artroskopisk kirurgi.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki