Tema patologi

Patologi är en laboratoriemedicinsk specialitet som undersöker förändringar i människokroppens vävnader.

Inom patologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför vi mikroskopisk analys av vävnadsprover för att fastställa eventuella ändringar, även kallat histopatologi. Det handlar exempelvis om hudprover från misstänkt hudcancer.

En annan del av patologin är analyser av cellprover, även kallat cytologi. Det sker genom prover från slemhinnor och provtagning med nål på okända knölar. På så sätt fastställer vi olika sjukdomar, främst tumörsjukdomar.

Till patologin tillhör även sjukhusets bårhus- och obduktionsverksamhet. Bårhusverksamheten förvarar avlidna personer i väntan på obduktion eller begravningsceremoni. Obduktionsverksamheten ansvarar för att fastställa dödsorsaken för avlidna personer.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Inga träffar kunde visas för valt filter

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki