Tema psykiatri

Psykiatri är en medicinsk specialitet som innebär utredning, bedömning, diagnostik och behandling av psykiska sjukdomar. Till psykiska sjukdomar hör också personlighetsstörningar och beroendetillstånd.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder utredning, bedömning, diagnostisering och behandling av psykiska sjukdomar. Vi erbjuder även uppföljning samt omvårdnad och rehabilitering.

Vi erbjuder även vård till personer med en psykisk sjukdom som är dömda att överlämnas till rättspsykiatrisk vård.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki