Tema radiologi

Radiologi är en medicinsk specialitet som använder sig av olika bildgivande metoder för att påvisa och behandla sjukdomar och skador. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillhandahåller vi medicinsk teknologi inom röntgen (till exempel slätröntgen, genomlysning och datortomografi), magnetisk resonanstomografi och ultraljud.

Radiologin kan uppdelas på olika sätt, exempelvis i barn respektive vuxen, efter teknisk metod eller beroende på kroppsdel som är i fokus. Detta återspeglar specialitetens förgreningar och radiologins indelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (se länkarna till höger).

Radiologin spelar en central roll i modern sjukvård och är - i nära samverkan med många andra specialiteter - inkopplad i patienternas utredning, behandling och uppföljning. I vårt uppdrag ingår också utbildning av olika personalkategorier och med vår förmåga att avbilda kroppens inre är vi även inblandade i många forskningsprojekt.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki