Tema reumatologi

Reumatologi betyder läran om reumatiska sjukdomar. Inom den medicinska specialiteten reumatologi samlas icke-inflammatoriska och inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Det finns fyra huvudgrupper av reumatiska sjukdomar; inflammatoriska ledsjukdomar, inflammationer i kärl eller inre organ, mjukdelsreumatiska tillstånd och artros.

Tre till fyra procent av den vuxna befolkningen drabbas av inflammatoriska reumatiska sjukdomar, mångdubbelt fler av de icke-inflammatoriska.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver både länssjukvård och högspecialiserad vård av patienter med reumatiska sjukdomar inom grupperna inflammatoriska ledsjukdomar, inflammationer i kärl eller inre organ och mjukdelsreumatiska tillstånd. När det gäller artrossjukdomar och oklara värktillstånd ses dessa i första hand inom primärvården.

Vi har en särskild kompetens för omhändertagande av unga-vuxna med kronisk sjukdom, där stöd vid ohälsosamma levnadsvanor ingår.

 

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki