Tema anestesi

Anestesi betyder att inte känna. Inom medicinen uppnår man detta främst genom narkos och lokalbedövning.

Narkos innebär att man med hjälp av läkemedel blir sövd inför en operation eller undersökning. Den djupa sömnen tillsammans med smärtstillande läkemedel gör att man slipper ha ont och ta del av det som händer under operationen eller undersökningen.

Med lokalbedövningsmedel blockeras alla smärtimpulser men patienten kan vara vaken under operationen.  

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder vi båda typerna av anestesi i samband med operationer, beroende på ingreppets art och patientens önskemål. 

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki