Tema endokrinologi

Endokrinologi handlar om de körtlar i kroppen som producerar hormoner. Hormonerna förs via blodet till olika delar av kroppen för att organ och andra kroppsdelar ska fungera på rätt sätt.

Exempel på några av kroppens körtlar är hypofysen, sköldkörteln och bukspottkörteln.

Att kroppens körtlar fungerar som de ska är viktigt för till exempel ämnesomsättningen, sömnen och vår möjlighet att skaffa barn.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset behandlar vi, förutom hormonrubbningssjukdomar, även stroke, hjärtsvikt, hypertoni, trombos och flimmer samt ämnesomsättningens sjukdomar.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki