Tema hybrid

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder vi bilddiagnostik under vissa kirurgiska ingrepp. Det ökar precisionen och gör det säkrare att göra så kallade minimalinvasiva ingrepp, även benämnda ”titthålsoperationer”, för att minska behovet av öppen kirurgi. Det kan innebära att även patienter som är för sjuka för stora operationer med äldre öppen operation kan behandlas. Patienterna får en behandling med lika bra eller bättre behandlingsresultat, men med ett minskat lidande och obehag.

Under den senare delen av 2017 kommer vi att kunna börja använda landets enda magnetkamera (MR) i operationsmiljö, i en för Sverige unik hybridsal. Beteckningen hybridsal betyder att olika typer av bilddiagnostik och kirurgi kan utföras i samma rum och vid ett och samma tillfälle. Vår  nya MR-Hybridsal gör nu att patienten  inte längre behöver transporteras från operationssal till en magnetkamera på röntgenavdelningen när det finns behov av att följa upp operationsresultatet.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki