Tema sällsynta diagnoser

I Sverige definieras en diagnos som sällsynt om den förekommer hos högst 1 av 10 000 personer.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki