Tema sexologi

Sexologi är läran om människans sexualitet. Det är en tvärvetenskaplig disciplin då flera faktorer alltid påverkar människans sexualitet; psykologiskt, medicinskt, kulturellt och socialt. Inom medicin på Sahlgrenska sjukhuset behandlas ofta sexologiska problem under gynekologi, läran om kvinnan, eller under andrologi (läran om mannen) som i första hand behandlas under tema Urologi. Sexuellt överförbara infektioner (STI) behandlas framförallt på köns- och infektionsmottagningen.

Temat samlar sexualitetsrelaterade diagnoser, undersökningar och behandlingar från olika avdelningar och mottagningar på sjukhuset.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki