Tema urologi

Urologi är läran om mannen och kvinnans urinorgan och mannens könsorgan. Som medicinsk specialitet innebär urologi kunskap om sjukdomar, tillstånd och skador i dessa organ.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset utreder, diagnostiserar och behandlar vi urologiska sjukdomar, skador och tillstånd.

sjukdomstillstånd i urinvägarna hos kvinnor och män. Detta innefattar en lång rad diagnoser, från urininkontinens till njursten och olika former av cancer.

Undersökningar, diagnoser och behandlingar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats skriver patienter och vårdpersonal information om undersökningar, diagnoser och behandlingar tillsammans!

Läs om vår patientwiki